Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про призначення К* А.О. помічником над дієздатною фізичною особою Ш* Л.Г.

 

                                                                                                                 ПРОЕКТ

                      

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „____” ____________ 2018 року                                                             №______

 

Про призначення К* А.О.

помічником над дієздатною

фізичною особою Ш* Л.Г.

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від __________№ ____), розглянувши заяву Ш* Л.Г., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

         Призначити К* А* О* помічником над дієздатною фізичною особою Ш* Л* Г*, яка є бабусею К* А.О. та за станом здоров`я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                 О. Кришко

 

 

 

 

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада