Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну І* О.Г. на виконання дій від імені недієздатного Д* Т.М.

 

                                                                                                                                           ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від «____» ___________ року                                                                             №_______

 

Про надання дозволу опікуну

І* О.Г. на виконання дій

від імені недієздатного Д* Т.М.

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,             статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу від 29 березня 2018 року № 2), розглянувши заяву опікуна І* О.Г., виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну І* О* Г*, здійснити реєстрацію місця проживання І* Є* В* та її у будинку, що належить недієздатній Д* Т* М* на підставі свідоцтва про спадщину за законом від 1994 року № 2-1787 за адресою: м. К*, пров. Г* , буд. *.

          2. Дозволити опікуну І* О* Г* присвоїти кадастровий номер земельної ділянки, що належить недієздатні Д* Т* М* за адресою: м. К*, пров. Г* , буд. *.

          3. Зобов’язати опікуна І* О* Г* надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії правовстановлюючих документів, що підтверджують факт оформлення недієздатного В* С* В* до психоневрологічного інтернату, в шестимісячний термін.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О. Кришко

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада