Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну Г* В.І. на виконання дій в інтересах недієздатного К* С.Б.

 

                                                                                                                                         ПРОЕКТ

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „____” _______________                                                                               №_______

 

Про надання дозволу опікуну

Г* В.І. на виконання дій

в інтересах недієздатного К* С.Б.

 

 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34,            статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,          пунктом 3 статті 67, статтею 71 Цивільного кодексу України, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради (витяг з протоколу ____________№ ____), розглянувши заяву опікуна Г* В* І*, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Дозволити опікуну Г*В*І* бути представником недієздатного К* С* Б* в філії Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» з усіх питань, що стосуються користування та розпорядження грошовими коштами за поточним рахунком, а саме:

          зняти з поточного рахунку № 20407910 від 01.03.2017 року, що належить недієздатному К* С* Б*, грошові кошти в сумі _______ (_____) гривень.

2. Зобов’язати опікуна Г* В* І* надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради виписки з зазначеного вище банківського рахунку та фінансові документи, що підтверджують цільове використання цих коштів, впродовж місяця.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                   О.Кришко

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада