Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про надання дозволу опікуну К.І.В.*****. на виконання дій від імені недієздатн* С.Т.О.***.

 

                                                                                                                        ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від „____” січень 2018 року                                                           №_______

 

Про надання дозволу опікуну

К.І.В.*****. на виконання дій

від імені недієздатн* С.Т.О.***.

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» пунктом 3 статті 67, статтями 71, Цивільного кодексу України, пунктами 17, 20 Типового Положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, враховуючи висновок опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради ( витяг з протоколу від______2018 року № 11), розглянувши заяву опікуна К.І.В.*** виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Дозволити опікуну ,,,,,,,,,,,,,, від імені недієздатн* ,,,,,,,,,,,,,,,,,:

зняти з реєстрації місця проживання недієздатн* ,,,,,,,,,,,,, за адресою: м. Кропивницький, вул. ,,,,,,,,,,,, буд.,,,,,,,,,,,,,;корп,,,,,,,,,,,,,кв,,,,,.

оформити підопічн** ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, до психоневрологічного інтернату;

          2. Зобов’язати опікуна ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, надати до опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради копії документів, що підтверджують факт оформлення недієздатн* ,,,,,,,,,,,,,,,,,до психоневрологічного інтернату, в тримісячний термін.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради при виконавчому комітеті районної у місті ради, голову районної у місті ради Кришка О.В.

 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                                        О.Кришко

 

 

 

Новікова 37 20 11

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада