Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Порядок надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг

 Текст до друку затверджую:

Голова районної у місті ради

_______________О. Кришко

___”_______________2017р.

 

Порядок надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг

 

Реабілітаційні послуги надаються дітям-інвалідам відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються обсяги, форми та строки проведення реабілітаційних заходів. Ці послуги здійснюються реабілітаційними установами, які проводять діяльність відповідно до Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”.

Строк (тривалість) реабілітаційного процесу, обсяги, зміст реабілітаційних заходів визначаються реабілітаційною комісією реабілітаційної установи залежно від вимог індивідуальної програми реабілітації з урахуванням реабілітаційного потенціалу дитини-інваліда та реабілітаційного прогнозу і зазначаються в індивідуальному плані реабілітації.

Реабілітаційні послуги, передбачені Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року № 1686 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 421), дітям-інвалідам надаються безоплатно.

Для отримання реабілітаційних послуг в реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності отримувач або його законний представник письмово звертається за місцем проживання до управління соціального захисту населення та подає такі документи:

заяву про надання реабілітаційних послуг;

довідку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності;

довідку лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження реабілітації в установі;

індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (паспорт - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

Протягом трьох робочих днів управління:

інформує отримувача або його законного представника про прийняте рішення щодо направлення на реабілітацію;

надсилає установі повідомлення про направлення отримувача на реабілітацію разом з копіями документів;

вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про направлення отримувача на реабілітацію.

Після закінчення курсу реабілітації установа видає отримувачу або його законному представнику довідку про надані реабілітаційні послуги та результати реабілітації, копію якої надсилає до місцевого органу соціального захисту населення.

За більш детальними роз`ясненнями звертатися за адресою: вул. Шатила, буд. 12, каб. № 6, тел. 37-12-57.

 

Прес-центр виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради”

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення виконавчого

комітету Фортечної районної у

місті Кропивницькому ради М. Бринза

 

 

 

 

 

Галат 37 12 57

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада