Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (інша діяльність)

 Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15 січня 2018 року № __01-р

 

наказ

Фінансового відділу Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради _________

(найменування місцевого фінансового органу)


від 15 січня 2018 року 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1. 0200000 Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства .
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)


 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 285,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду 285,1 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Конституція України, рішення Кропивницької міської ради від 10 червня 2016 року №325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою Фортечній та Подільській районним у м. Кропивницькому радам сьомого скликання та їх виконавчим органам», рішення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 22 грудня 2017 року №127 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», від 22 грудня 2017 року №130 «Про Програму фінансової підтримки квартальних комітетів Фортечного району м. Кропивницькому на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Залучення органів самоорганізації населення та мешканців району до вирішення питань життєзабезпечення району, до покращення благоустрою території району

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми
2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0216090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

 

Завдання: Залучення органів самоорганізації населення та мешканців району до вирішення питань життєзабезпечення району, до покращення благоустрою території району

285,1

0,0

285,1

 

 

 

Усього

285,1

0,0

285,1

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0216090

Інші видатки

 

 

 

 

 

Завдання: Залучення органів самоорганізації населення та мешканців району до вирішення питань життєзабезпечення району, до покращення благоустрою території району

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис.грн.

 

рішення ради

285,1

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість задіяних до співпраці голів квартальних комітетів

чоловік

пояснювальна до проекту кошториса

33

 

 

Кількість проведених семінарів з головами квартальних комітетів

од.

план роботи

 

12

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Кількість розглянутих на семінарах питань

од.

прогноз

 

90

 

 

Витрати на одного голову квартального комітету

тис.грн

пояснювальна до проекту кошториса

8,6

4

 

якості

 

 

 

 

 

Темп зростання кількості розглянутих на семінарах питань

%

протоколи семінарів попереднього року, розрахунково (до попереднього року)

104,7

 

 

Темп зростання виплат на одного голову квартального комітету

%

пояснювальна до проекту кошториса, розрахунково (до попереднього року)

109,9

 

 

% задіяних до співпраці голів квартальних комітетів

%

розрахунково

100

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
__________ О.В. Кришко
(підпис) (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу __________ І.В. Поповкіна
(підпис) (ініціали та прізвище)

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада