Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (АП)

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15 січня 2018 року № __01-р

 

наказ

Фінансового відділу Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради _________

(найменування місцевого фінансового органу)


від 15 січня 2018 року 3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1. 0200000 Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

діяльності районної у місті ради _____________________________________________________________________

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2931,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду 2821,0 тис. гривень та спеціального фонду – 110,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Конституція України, рішення Кропивницької міської ради від 10 червня 2016 року №325 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою Фортечній та Подільській районним у м. Кропивницькому радам сьомого скликання та їх виконавчим органам», рішення Фортечної районної у місті Кропивницькому ради від 22 грудня 2017 року №127 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної у місті ради та її виконавчого комітету

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми
2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0210150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад)

 

 

 

 

 

 

Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2821,0

110,4

2931,4

 

 

 

Усього

2821,0

110,4

2931,4

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0210150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад)

 

 

 

 

 

Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

17

2

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість підготовлених та проведених засідань сесій, виконавчого комітету, постійних комісій, робочої групи, адмінкоміссії

од.

Розрахунково до протоколів засідань за попередній рік

 

80

 

 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг громадян

од.

Розрахунково до журнал реєстрації вхідної та вихідної документації, журналу реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян за попередній рік

1700

 

 

розглянуто справ адмінкомісією

од.

Розрахунково до звіту 1-АП (Річна) за попередній рік

180

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

кількість прийнятих рішень сесій, виконавчого комітету, затверджених розпоряджень, накладених адмінстягнень на одного працівника

од.

розрахунково

5

 

 

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника

од.

розрахунково

100

 

 

сума накладених адміністративних штрафів

тис.грн.

розрахунково

15

 

 

витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн.

розрахунково

165,9

 

 

якості

 

 

 

 

 

% виконання наданих повноважень

%

розрахунково

100

 

 

% виконання завдань, доручень

%

розрахунково

100

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
__________ О.В. Кришко
(підпис) (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу __________ І.В. Поповкіна
(підпис) (ініціали та прізвище)

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада