Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Несприятливі наслідки дії умов праці на людину

Текст до друку затверджую:

                                                                          Голова районної у місті ради

                                                                            _____________________О. Кришко

                                                                            "       " ________________ 2018 року

                                                                                                    

                           

"Несприятливі наслідки  дії умов праці на людину"

 

      Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради надає роз’яснення щодо несприятливих наслідків дії умов праці на працівників, якими є втома, захворювання (хвороба), травма, смерть.

      Втома – фізіологічний стан організму, що виникає в результаті надмірної  інтенсивної або тривалої діяльності. Вона виявляється у тимчасовому зниженні функціональних можливостей людського організму. Розрізняють фізичну, розумову і емоційну втому: фізична втома виявляється  в порушенні функції м’язів: у зниженні сили, точності, злагодженості і розміреності рухів, виникає при інтенсивній і тривалій  фізичній діяльності; розумова втома виявляється  в зниженні продуктивності інтелектуальної праці, послабленні уваги (труднощі зосередження), уповільненні мислення, зниженні показників розумової активності, інтересу до праці, виникає при інтенсивній інтелектуальній діяльності; емоційна втома виявляється в помітному зниженні емоційних реакцій під впливом надсильних або монотонних подразників (стресів). Надмірне робоче навантаження протягом тривалого часу або недостатній час відпочинку можуть привести до хронічної втоми або перевтоми. Розрізняють розумову і психічну (душевну) перевтому. В умовах сучасного ритму праці і життя все частіше у працівників з’являється синдром хронічної втоми.

      Іншим масово поширеним несприятливим наслідком праці є те або інше захворювання: нездужання, погане самопочуття, захворювання, які можуть проходити бурхливо або відносно швидко пройти ("гострі") – по медичній термінології) та тривалі (роками) чи періодично загострюватися (хронічні).

       Специфічна дія чинників, пов’язана з конкретними виробничими подразниками, приводить до розвитку певних, викликаних захворювань.

       Оскільки вони викликані  несприятливими умовами праці конкретних робочих місць та конкретних професій, їх називають  професійними захворюваннями.

       Травма – це порушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій в результаті дії зовнішніх чинників. Травми бувають: механічні, електричні, світлові, теплові (холодні), радіоактивні. Причинами травм можуть бути: падіння, удари, укуси, порізи, протоколи, поранення, переломи, роздроблення, опіки, обмороження, електричні та теплові удари, електрошок, електроопіки, сліпота, та інші. Травми, що привели до загибелі,  називаються

смертельними травмами.  Легкі травми називають мікротравмами. 

    

       За більш детальними роз’ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету за адресою: вул. Шатила, буд. 12,              каб. 10, тел. 37 12 93.

                                                                                                    

 

Начальник управління                                                                                 М. Бринза

 

 

 

 

                                                        "Прес-центр виконавчого комітету  Фортечної  

                                                        районної  у місті Кропивницькому ради"                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лементарьова 37 12 93

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада