Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Про виплату громадянам, віднесеним до категорії 1, грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки, розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку та порядку виплати

 

                                                                                  Текст до друку затверджую:

                                                                                  Голова районної у місті ради

                                                                                   ___________О. Кришко

                                                                                  «____»  __________ 2018 рік

 

 

«Про виплату  громадянам, віднесеним до категорії 1, грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки, розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку та порядку виплати одноразової компенсації по втраті годувальника

 

           Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради інформує, що Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року                 № 838, відповідно до якої середня вартість путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким, установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, визначаєтья Міністерством соціальної політики України щороку з розрахунку 35 відсотків розміру одного прожиткового мінімуму встановленого законом на 01 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність                                     (із заокругленням до однієї гривні). У 2018 році розмір компенсації становить – 481,00 грн.

          Виплата грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється  відповідно до вимог Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 854.

          Крім цього, інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 31 «Про встановлення  розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2018 році» затверджено наступні розміри грошової допомоги:

          для осіб, віднесених до категорії 1                                     - 6822,00 гривень.;

         для осіб, віднесених до категорії 1, із захворюваннями

нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями

хребта та спинного мозку)                                                           - 20685,00 гривень.;

          для дітей-інвалідів, інвалідність

яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою                       - 13545,00 гривень.

Одночасно повідомляємо, що на державному рівні врегульовано порядок проведення виплати компенсації сім'ям за втрату годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та випробувань, віднесених до категорій 1, 2, 3.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2017 року                               № 924 були внесені зміни до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України  від 20 вересня 2005 року № 936 та 26 жовтня 2016 року                 № 760.

У Порядку виплати одноразової коменсації за шкоду заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян (далі – Порядок), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року                                   № 760, зокрема абзац п’ятий пункту 7 викладено в такій редакції: «документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням  ядерної зброї, складання ядерних зарядів та  здійснення на них регламентних робіт, із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

На сьогодні, відповідно до Порядку одноразова компенсація у зв’язку з втратою годувальника, смерть якого пов’язана з чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, виплачується дружині чи чоловікові в разі, коли вони не одружилися в друге, сім’ї померлого годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якій є непрацездатні особи, що були на утриманні померлого на момент його смерті.

Належність до непрацездатних осіб та членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, визначається згідно із статтею  36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Виплата одноразової компенсації здійснюється на підставі:

свідоцтва про смерть;

документа, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катострофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, складання ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт, із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

свідоцтва про шлюб;

експертного висновку міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в ядерному випробуванні, військовому навчанні із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт або військово-лікарської-комісії, що діє в системі МВС, СБУ чи Міноборони.

Одноразова компенсація у зв’язку з втратою годувальника, смерть якокого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчанях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, з 12 грудня 2017 року, нараховується та виплачується дружині чи чоловікові, коли вони не одружилися вдруге, сім’ї померлого годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, категорії 1,2,3 в якій є непрацездатні особи, що були на утриманні померлого на момент його смерті.           

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року                               № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», затверджено наступні розміри одноразової компенсації:

 сім'ям, які втратили годувальника                                           – 7586,00 грн.;

 батькам померлого                                                                     – 3792,00 грн.

 

         

                                                                                  Прес–центр виконавчого              

                                                                                  комітету Фортечної районної

                                                                                  у місті Кропивницькому ради» 

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

Фортечної районної

у місті Кропивницькому ради                                                                     М. Бринза

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада